Seznam cen výkonů nehrazených z veřejného zdravotního pojištění

 

/podle katalogu ČLK/

 

Jednorázová postkoitální antikoncepce                     500 Kč

Aplikace depotní antikoncepce /DepoProvera/         200 Kč

Těhotenský test na žádost klientky                              250 Kč

Sepsání žádosti o přerušení těhotenství                   500 Kč

Předpis léků k oddálení menstruace                         125 Kč

Ultrasonografické vyš.plodu na vlastní žádost          500 Kč

Určení pohlaví plodu /není-li součástí běžného sonografického vyšetření/         250 Kč

Vyžádaný snímek z USG vyš. plodu 2D 70 Kč / 3D                                                   100 Kč

3D a 4D záznam plodu na CD nebo DVD                                                                  700 Kč

Kryokauterizace /mražení tekutým dusíkem/ bradavic a kondylomů                       80 Kč

Osobní konzultace mimo ordinační hodiny na vlastní žádost klientky                  500 Kč

Telefonická konzultace mimo ordinační hodiny                                                         250 Kč